Friday, 30 September 2011

宝贝

我的寶貝 寶貝 給你一點甜甜
讓你今夜都好眠
我的小鬼 小鬼 逗逗你的眉眼
讓你喜歡這世界

嘩啦啦啦啦啦 我的寶貝
倦的時候有個人陪
唉呀呀呀呀呀 我的寶貝
要你知道你最美

我的寶貝 寶貝 給你一點甜甜
讓你今夜很好眠
我的小鬼 小鬼 逗逗你的小臉
讓你喜歡整個明天

嘩啦啦啦啦啦 我的寶貝
倦的時候有個人陪
唉呀呀呀呀呀 我的寶貝
要你知道你最美

嘩啦啦啦啦啦 我的寶貝
孤單時有人把你想念
唉呀呀呀呀呀 我的寶貝
要你知道你最美

嘩啦啦啦啦啦 我的寶貝
倦的時候有個人陪
唉呀呀呀呀呀 我的寶貝
要你知道你最美

要你知道你最美

No comments:

Post a Comment